Webwinkel keurmerken

Een webwinkel keurmerk kan zorgen voor meer vertrouwen (dus omzet) binnen uw webwinkel. Door de jaren heen zijn er keurmerken voor webwinkels als paddenstoelen uit de grond geschoten en wordt ons steeds vaker de vraag gesteld welke u het beste kunt nemen. De belangrijkste/grootste webwinkel keurmerken welke van toepassing zijn op webshops en online diensten hebben wij voor u hieronder op een rijtje gezet.

webshop-keurmerk-logo

Thuiswinkel.org
Thuiswinkel.org is dé belangenvereniging voor bedrijven die producten en diensten via internet, catalogi en/of post verkopen aan consumenten (b-to-c). De vereniging telt inmiddels zo’n 2000 leden, waarvoor ze de zowel op nationaal als internationaal niveau de belangen behartigt. Dat gebeurt onder meer via werkgroepen, commissies, evenementen, onderzoek en publicaties.

De vereniging zet zich behalve voor leden, ook in voor de belangen van de consument die aankopen doen bij de leden. Zo kunnen consumenten terecht bij de Geschillencommissie Thuiswinkel of een vergelijkbare onafhankelijke geschilleninstantie, als ze vinden dat een van de leden niet juist heeft gehandeld.De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend voor alle leden van Thuiswinkel.org.

Missie:
Thuiswinkel.org behartigt de belangen van haar leden, versterkt het imago van en bevordert het vertrouwen in het kopen op afstand bij haar doelgroepen, creëert maximale invloed voor de branche in nationale en internationale gremia en zorgt voor adequate kennis- en informatie-uitwisseling.

Doelstellingen:
Het belang van Thuiswinkel.org moet de komende jaren in het teken staan van de kernwaarden ‘Veiligheid’ en ‘Betrouwbaarheid’. Ze zijn door het bestuur van de vereniging vastgesteld aan de hand van enquêtes onder de leden en via advies vanuit de diverse werkgroepen die zich over de invulling van de kernwaarden hebben gebogen.

Historie:
Thuiswinkel.org is opgericht op 20 december 2000 door 38 bedrijven. Het was het formele samengaan van twee bestaande verenigingen: de Nederlandse Postorderbond en de Online Winkeliersvereniging. De Nederlandse Postorderbond was sinds 1956 de overkoepelende brancheorganisatie voor ondernemingen die op afstand aan consumenten verkopen en dienstverlening aanbieden.

De Online Winkeliersvereniging was in het voorjaar van 2000 opgericht om de gezamenlijke belangen van online retailers te behartigen. De beide organisaties hadden dermate veel overeenkomsten dat de leden besloten de krachten te bundelen en gezamenlijk verder te gaan als nieuwe branchevereniging: Thuiswinkel.org.


webshop-keurmerk-logo2

Webshop Keurmerk
De Stichting Webshop Keurmerk is sinds 2001 dé brancheorganisatie van thuiswinkels die de producten en diensten voornamelijk via internet aanbieden. De bij het Nederlandse Webshop Keurmerk aangesloten winkels staan onder onafhankelijk toezicht van de Stichting. De Stichting Webshop Keurmerk beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels en/of thuiswinkels. Op 17 april 2008 verkreeg het Keurmerk als eerste thuiswinkelorganisatie voor consumenten én thuiswinkels de goedkeuring van het Ministerie van Economische zaken, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) en de Consumentenautoriteit.

In tegenstelling tot sommige andere keurmerken is Webshop Keurmerk onafhankelijk en alle aangesloten webwinkels beogen de belangen van de consumenten zo goed mogelijk te behartigen. Het Webshop Keurmerk werd opgericht op het moment dat de Consumentenbond bekend maakte de activiteiten met betrekking tot het Webtrader-logo te beëindigen. Veel webwinkels die na de uitvoerige screeningsprocedure het Webtrader-logo op de website mochten gebruiken, besloten zich aan te sluiten bij het Webshop Keurmerk. De door het Webshop Keurmerk gehanteerde voorwaarden zijn dan ook gebaseerd op de eerder door de Consumentenbond gehanteerde voorwaarden. Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het beheer ondergebracht in de Stichting Webshop Keurmerk.

De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en aan de Keurmerk-code. De Stichting Webshop Keurmerk stelt zich mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van internetaankopen, per telefoon, catalogus en post te vergroten.

Kijk voor meer informatie op de website Webshop Keurmerk


Trusted-Shops-keurmerk

Trusted Shops keurmerk
De kwaliteitscriteria van Trusted Shops zijn gebaseerd op nationale en Europese wetten en voorschriften die van toepassing zijn voor online aankopen. Ze zijn conform de huidige beoordelingen en eisen van de consumentenverenigingen of gaan een stap verder.

Klanten van de door Trusted Shops gecertificeerde webwinkeliers worden hierdoor automatisch beschermd. Inbreuken op de bepalingen inzake gegevensbescherming, niet-transparante prijzen, beperkingen op het herroepingsrecht of andere risico’s worden door Trusted Shops gecontroleerd.

Klik hier voor meer informatie over het Trusted Shops keurmerk


qshop-keurmerk-logo

Qshops
Als Qshops organisatie dienen wij de belangen van u als ondernemer alsmede de belangen van de consument. Als onafhankelijke organisatie vergroten wij het vertrouwen bij de consument door aangesloten bedrijven te controleren en te certificeren. Door het voeren van ons keurmerk op uw site is direct voor de consument zichtbaar dat uw bedrijf gecertificeerd is. Indien de consument op het keurmerk klikt wordt deze doorgestuurd naar de Qshops site waar al de nodige informatie te vinden is.

Door samenwerking met Qshops krijgt u de nodige voordelen zoals:

 • Herkenbaarheid door het voeren van het keurmerk
 • Vertrouwen van de consument in uw onderneming
 • Meer klanten
 • Hogere omzet
 • Snel rendement op lidmaatschap
 • Certificering tot 5 shops binnen 1 lidmaatschap.
 • Vergroting herhalingsaankopen
 • Bemiddeling door een onafhankelijke geschillencommissie.
 • Meer bezoekers via Qshops.org en o.a zoekveilig.nl (zoekmachine)
 • Advies voor optimalisering van uw site
 • Schaalvoordelen bij B2B partners
 • Gratis Certificering. Daarna bereikbaar voor het MKB door lage lidmaatschapsbijdrage. (Geen opzegtermijn of min. periode)

Het aanmelden voor certificering evenals het proces van certificering is gratis. Bedrijven kunnen zichzelf online op Qshops.org aanmelden door een lidmaatschap aan te vragen. Om ook voor de MKB ondernemingen de mogelijkheid tot certificering en lidmaatschap bij Qshops aan te bieden is de contributie laag gehouden. Wij werken dan ook zonder winstoogmerk. De contributie is niet gerelateerd aan omzet of aantal werknemers van een bedrijf en dus voor alle bedrijven gelijk. Het Lidmaatschap geldt per onderneming tot en met 5 online winkels/domeinnamen. Uiteraard worden alle shops afzonderlijk gecertficeerd. Het lidmaatschap is voor nieuwe leden het lopende kwartaal gratis. Daarna vragen wij een bijdrage van € 24.95 per maand. Samenwerking is ieder moment opzegbaar en u bent als ondernemer dus nooit gebonden.

Kijk voor meer informatie op de website van Qshops

Top